TdR

Treballs de recerca de batxillerat curs 2022-23 Departament de Dibuix EXPLICACIÓ DEL TDR QUE VOLDRÍEU FER Cada alumne redactarà un escrit amb lletra Arial 12 i marges de 2,5 cm on explicarà quin és el treball de recerca que vol portar a terme. Caldrà que surtin els objectius, i que concreteu tot allò que sigui necessari perquè s´entengui quina és la vostra proposta. A l´última línia heu d´indicar el tutor/a que us agradaria que us ho portés i un segon tutor/a per si el primer no pogués. Data d´entrega màxima: 22 de febrer. Aquest document imprès en paper caldrà entregar-ho a qualsevol professor/a del departament de Dibuix.

Criteris de selecció de Treballs de Recerca

Els criteris de selecció per poder fer el vostre treball de recerca del Seminari de Dibuix són els següents:

Es prioritzarà :

  • Els alumnes del batxillerat artístic plàstic i escènic.
  • Preferent alumnes que hagin cursat alguna assignatura amb el professor escollit.
  • El tema ha de tenir afinitat amb les matèries impartides pel Seminari. 
  • No s’acceptaran temes que el professorat consideri poc adients per un treball de batxillerat.
  • Adequació a propostes consensuades individualment amb el professorat del Departament.
  • Prioritari acord profesor-alumne/a sobre el tema.
  • Es tindrà en compte la nota de 1r de batxillerat i, en particular, les pròpies de l’especialitat artística.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada