dissabte, 25 d’abril del 2020

CRITERIS AVALUACIÓ COVID19


CRITERIS D’AVALUACIÓ 19/20 MODIFICATS PER LA PANDÈMIA DE COVID-19

El professorat ha de comunicar abans del 29 d’abril la nota Semifinal i com queda la situació individual de cada alumne per pujar nota o recuperar pendents.
ABSTRACTE DELS CRITERIS GENERALS

·        1a i 2a avaluació (SEMIFINAL).
Per tant, cap alumne amb l’aprovat Semifinal (mitjana de la 1a i 2a avaluació) pot suspendre. POT ALTERAR LA NOTA. Tots els alumnes poden pujar de nota si fan bé totes  les tasques encarregades al 3r trimestre.
La paraula finalment sempre la tindrà el professor que ponderarà tota la informació de tot el curs.

·        FINAL: la suma de semifinal i 3a avaluació. Els departaments que  l'avaluació és contínua, la que més valor té és la 2a. 

·        FEINA TELEMÀTICA
Del 16/03 fins el 24/04 sumar fins a 0’5 punts.
Del 27/04 fins el 27/05 sumar fins a 1 punt.
Per a 2n batxillerat: del 16/03 fins el 8/05 sumar fins a 1’5 punts.
·        Els alumnes que suspenguin la matèria hauran de tenir un informe que expressi el sentit del professor (comentari a Esfera a la nota final)  i de  la junta d'avaluació corresponent (si s’escau).

RECUPERACIONS
·        Recuperacions explícites de trimestres acabats ( 1r i 2n trimestre). S'han d'entregar les tasques i/o feina encomanada pel professor.

·        Les recuperacions seguiran el calendari marcat.
·        ESO (17, 18 i 19 de juny)
·        1r BTX (15 al 19 de juny) i 2n BTX (11 al 15 de maig // 8-10 de juny).

EL PROFESSORAT ES POSARÀ EN CONTACTE AMB EL SEU ALUMNAT PER CONCRETAR TIPUS D’EXAMEN I/O COM RECUPERAR.