Deures d'estiu 2021


DEURES D’ESTIU DE DIBUIX ARTÍSTIC DE 1R DE BATXILLERAT


1.       En dos làmines  DIN A3 i llapis grafit : Dibuixar esbossos simples d'arbres i vegetació.
2.       En una  làmina DIN A3 i llapis grafit: Dibuixar un paisatge imaginari amb els elements dels esbossos anteriors (sense objectes, edificis, ni figures...).
3.       En una  làmina DIN A3 i llapis grafit: Dibuixar un paisatge  en el que aparegui la vegetació o els arbres en perspectiva de forma intuïtiva.(que es vegin els diferents plans de proximitat i llunyania, sense objectes, edificis, ni figures...).
4.       En una  làmina DIN A3 i llapis grafit: Dibuixar un paisatge rural (alguna casa de camp) amb 1 punt de fuga.
5.       En una  làmina DIN A3 i llapis grafit: Dibuixar una ciutat imaginaria amb 2 punts de fuga. (tipus còmic de Superman)
Aquestes làmines caldrà presentar-les al principi de 2n de bat a la professora de dibuix artístic i comptaran per la nota del 1r trimestre.

Tècniques Gràfiques

Deures estiu  . Sol els  tindran que fer els alumnes que tenen treballs pendents del tercer trimestre .
Aquests treballs s’entregaran a principi de curs i contaran com a nota del primer trimestre de Dibuix de 2n.
S'entregaran a la professora corresponent de 2n de batxillerat.

DEURES D’ESTIU DE DIBUIX TÈCNIC DE 1R DE BATXILLERAT

Perspectives deu axonomètriques proposades pels professors de dibuix tècnic 1 i que s’han enviat  a tots els alumnes dels dos grups.
Aquestes làmines caldrà presentar-les al principi de 2n de bat a la professora de dibuix tècnic i comptaran per la nota del 1r trimestre.

DEURES D’ESTIU DE VISUAL I PLÀSTICA 3r ESO

Aquests deures van adreçats als alumnes que els queda pendent la matèria i per tal de recuperar-la.
Realitzar: les làmines del tercer trimestre que són al moodle del grup respectiu.
Aquestes làmines caldrà presentar-les al principi de 4t d’ESO a la professor del curs passat i es pot lliurar durant l’estiu de forma telemàtica a través del correu electrònic del professor corresponent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada