Contacte durant confinament


Durant el periode de confinament els professors del Departament de Dibuix estaran en contacte amb l'alumnat de les formes següenst depenen de la matèria

Magda Murillo

1r ESO. Educació Visual i Plàstica : Aula de moodle al moodle de l'institut > Dibuix > Magda > 1r ESO_EVIP on hi ha les activitats a resoldre i els alumnes reben retroacció dels exercicis que lliuren i correu electrònic de la professora.
1r BAT Cultura Audiovisual I: Aula de moodle de l'institut > Dibuix > Magda > Cultura Audiovisual I,  on hi ha les activitats a resoldre i els alumnes reben retroacció dels exercicis que lliuren, correu electrònic de la professora, i classes online utilitzant xats de hangout i directes a youtube.
1r BAT Dibuix Tècnic I: Aula de moodle de l'institut > Dibuix > Magda > Dibuix tècnic I,  on hi ha les activitats a resoldre i els alumnes reben retroacció dels exercicis que lliuren, correu electrònic de la professora, i classes online utilitzant xats de hangout i directes a youtube.
2n BAT Dibuix Artístic II: Aula de moodle de l'institut > Dibuix > Magda > Dibuix Artístic II i correu electrònic de la professora.

2n BAT Fonaments de les Arts II: Aula de moodle de l'institut > Dibuix > Magda > Fonaments de les Arts II,  on hi ha les activitats a resoldre i els alumnes reben retroacció dels exercicis que lliuren, correu electrònic de la professora, i classes online utilitzant xats de hangout i directes a youtube.


Sergi Solé
3r ESO Visual i plàstica: moodle i correu
Cultura audiovisual II 2n Bat:moodle i correu
1r Bat Dibuix tècnic: moodle i correu

Nati Casanova:

Dibuix I: correu
DIbuix II: correu
Disseny: correu
T. Gràfiques: correu

Oriol Salvat:

Susana Mena:
-EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 1R ESO A: Per moodle ( els del SIEI per watsap amb la Mercè Cardona)
- DIBUIX ARTÍSTIC: Per moodle
- VOLUM :Per moodle
-TÈCNIQUES GRAFICOPLASTIQUES 1R BAT : Per moodle
- DIBUIX TÈCNIC 2N BAT: Per correu electrònic.

Eloïsa Valero:
CULTURA AUDIOVISUAL II: a través del moodle i el DRIVE
FONAMENTS DE LES ARTS II: a través del moodle
Leonor Sanchis
3r ESO> Educació Visual i Plàstica : Moodle i mail
3r ESO D
3r ESO C
1r BATX> Cultura Audiovisual I: Moodle i mail
Cultura I Moodle
1r BATX> Fonaments de les Arts I: Telegram, moodle i mail

Fonaments I Moodle

Cap comentari:

Publica un comentari